FAN Zhendong vs XU Xin (1/2)

Watch the video

Review all the highlights from the FAN Zhendong vs XU Xin (1/2) from the 2015 World Tour Grand Finals

3.14zdc